Lektion på VFU

Jag valde att ha en matematiklektion i åk 3 på Silverbäckens skola.
Eleverna skulle spela ett tärningsspel där de skulle använda alla räknesätt.

Instruktioner:

  • Turas om att slå de tre tärningarna.
  • Använd de tre talen och räkna fram ett nytt tal. (alla räknesätt får användas)
  • Alla tärningens tal måste användas, men bara en gång var.
  • Färglägg det framräknade talet.
  • Ett färglagt tal på spelplanen kan inte användas igen.
  • Den spelare som har flest tal med sin färg vinner när spelplanen är helt färglagd!

Jag startade lektionen med att skriva upp talet 3 multiplicerat med 2 adderat med 5 för att förklara att man alltid ska räkna multiplikation samt division innan addition och subtraktion. Vi räknade några tal på tavlan innan jag förklarade spelinstruktionerna och delade in klassen i par.
Eleverna fick börja med att välja varsin färgpenna sedan delade jag ut spelplaner och tärningar till paren. De startade spela direkt och jag gick runt och hjälpte till när det behövdes.
De par som var klara snabbt fick räkna ihop alla talen de hade färglagt.

Mål för uppgiften utifrån centralt innehåll från Lgr11 i Matematik för åk 1-3

Tal uppfattning och tals användning:

  • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Lektionen gick väldigt bra och alla eleverna använde minst tre räknesätt under spelets gång.
Eleverna visste inte sedan innan att man ska alltid räknar division och multiplikation före addition och subtraktion så de lärde sig något nytt under lektionen.
Det som är bra med detta spel är att eleverna räknar multiplikation på ett naturligt och roligt sätt och det kan då vara lättare att lära sig. Eleverna tränar även på att vänta på sin tur och att engagera sig i hur den andra spelaren tänker samt räknar. Många av eleverna tyckte det var roligt samt lärorikt och ville gärna spela det igen.

IMG_0966

Annonser