Introduktion till additionsuppställning.

Hej vårdnadshavare för elever i klass 2A!

Vi kommer under nästa vecka att börja arbeta med additionsuppställning som är en bra metod att använda till additionsräkning med högre tal. Vi har tränat mycket hittills på ental, tiotal och hundratal och deras positioner i ett tal vilket nu är användbart i additionsuppställning.

Målen vi vill uppnå kommer från Lgr 11 som är skolans styrdokument och som vi arbetar efter.
Vi kommer arbeta med detta för att eleverna ska få möjlighet att:

  • utveckla förståelse för de fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  • utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
  • förstå centrala metoder för beräkning med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Det jag önskar att ni gör hemma är att titta på videon, helst tillsammans, och sedan får ni gärna göra ett eget tal hemma som ditt barn sedan får möjlighet att presentera för klassen. Om ditt barn känner att de inte vill presentera talet framför klassen kan jag presentera deras tal så får klassen sedan lösa det gemensamt.
Jag vill även be er om att använda ordet addition istället för plus hemma, vi tränar mycket på det i skolan för att de redan nu ska använda den korrekta benämningen för matematiska uttryck.

Hoppas ni får en härlig helg!

 

Jag vill ha återkoppling på:

  • Pedagogiken i brevet och videon. Är videon för svår/lätt?
  • Kopplingen till lgr 11.
  • Upplägget för hur föräldrar och barn skulle arbeta hemma.
Annonser