BOM bild 3A-C – Fotouppgift

3A- Jag blev tilldelad fotomiljön Arkitektur. Jag har fotat en helbild, en närbild och en extrem närbild på Åhlénshuset på Stora Torget.

Helbild:

15310652_10154291468179164_590763677_n

Närbild

15281010_10154291468109164_1361524937_n

Extrem närbild:

15320257_10154291467829164_1583461983_n

 

3B- Geometriska former:

Ett cylinder format torn med ett klot på toppen!

cylinder

Ett fönster som har formen av en rektangel med 24 kvadrater i sig.

rektangel

 

3C- Uppgift till elever.

Min uppgift till mina elever skulle vara att fota valfri byggnad och leta efter så många geometriska former på byggnaden som möjligt. Detta kommer vara kopplat till matematiken då vi tränar på olika former. Genom att leta geometriska former på deras egna foto lär de sig namnen på formerna och hur de ser ut.

Vi skulle använda dessa bilder på så sätt att vi skriver ut bilderna och så får eleverna hitta formerna på en kompis bild under matematiklektionen och sedan under bildlektionen får eleverna rita av bilderna. Uppgiften att rita av bilderna kommer bestå av tre olika delar, den första är att rita byggnaden med blyertspenna, den andra är att rita byggnaden med kolkrita och den sista är att måla byggnaden med akvarellfärger. Genom att prova olika tekniker får barnen större förståelse av olika material och vad de gillar bäst att arbeta med.

Jag har fotat Carolina Rediviva biblioteket som exempel på byggnad med många geometriska former!

15310203_10154291467549164_1154135329_n

Annonser

BOM Musik-Egen variant på sånglek

Jag har gjort om sångleken ”Karusellen” och tänkt ut egna rörelser till sångleken.

(Håll ihop händerna över huvudet som en tomteluva)
Tomten, Tomten, Tomten, Tomten kär
(Dra ut armarna åt varsitt håll som en presentation sedan peka mot dig själv med tummarna)
här är alla saker som jag önskar mig
(Håll upp båda händerna, ta sedan ner en hand)
tio dom är hårda och fem är mjuka
(Knyt ihop händerna)
Snälla du, snälla du
(Lägg händerna på bröstet)
jag har varit jättesnäll

(Klappa på magen som en tomte)
För ho ho ho, det ska nog gå bra
(Håll ut ena armen =tomtemor Håll ut andra armen = nissarna, avsluta med två tummar upp)
för tomtemor och nissarna de jobbar så bra

Reflektion utifrån kursplanen i Musik

Jag som lärare vill att mina framtida elever ska känna glädje när de tänker på ämnet musik. Genom att undervisa i musik öppnar man flera dörrar än att enbart lära sig att sjunga och spela instrument. Elever lär sig att respektera andra, våga ta plats samt se varandra och sig själva på ett nytt sätt. Musiken utvecklar den sociala gemenskapen och kan påverka elevernas identitetsutveckling. Därför är musiken en så viktig del i skolans undervisning.

För att kunna undervisa i musik på ett så utvecklat sätt som möjligt så behöver det finnas en del saker på skolan. Till att börja med skulle jag vilja ha ett specifikt musikrum så eleverna får ett avbrott från det vanliga klassrummet eftersom jag tycker att musikundervisningen ska vara ett avbrott mot den mer teoretiska undervisningen. Men man kan även använda sig av musik i de teoretiska ämnena. Sedan skulle det vara bra om det fanns instrument så det räckte till en halvklass i alla fall, då skulle jag kunna planera på så sätt att ibland ha halvklass när vi ska träna på att spela instrument. Jag vill ha halvklass för att få möjligheten att kunna ge alla elever det stöd de behöver för att lära sig ett instrument men vill även ha helklass när vi ska träna på sång. Jag vet inte hur många timmar jag kommer kunna lägga på musiken i skolschemat men skulle önska att kunna ha två halvklass tillfällen i veckan samt en helklass.

Jag vill ha helklass när vi tränar på sång för att många elever kan känna sig obekväma att sjunga när det är färre röster, det kan kännas som att sin egen röst låter högst och så vill man inte ta i ordentligt. En annan farhåga kan vara respekten för sina klasskamrater, att någon skrattar eller gör sig lustig av någon annan. Skrattet kan bero på en egen nervositet och ett sätt att få bort uppmärksamheten från sig själv. Därför är det viktigt att jag är tydlig mot mina elever att det inte är tillåtet att göra sig lustig på någon annans bekostnad och att vi alla tränar tillsammans. Jag kommer lyfta vikten av att våga och försöka, ingen elev kommer vara tvingad till att medverka men förhoppningen är att de känner sig trygga nog att testa.