BOM Musik 8b- Reflektion

Idag höll jag och Isabelle i en kort lektion och vi hade valt en musikalisk aktivitet som var en variant av ”Så ska det låta”. Vi kände att det gick bra, deltagarna verkade uppskatta aktiviteten. Men vi kände att våra val av bilder till aktiviteten var lite för lätta för oss vuxna, bilderna var mer anpassade för elever i lågstadiet. Det var även lite svårt att höra deltagarna när de hade kommit på en sång och gjorde ljud på sina instrument så det får där får man ändra lite så det fungerar bättre. Tidsmässigt kände vi att det passade till den korta tid vi hade på oss och vi hann med det vi ville göra.

Annonser

BOM Bild 7c- Hållbar utveckling, filmreflektion och bilduppgift.

Filmreflektion:
Jag tycker att det här filmprojektet har gett många positiva lärdomar, det har varit kul att lära sig göra stop motion filmer med hjälp av de olika apparna, iMotion, GreenScreen, GarageBand och iMovie, vi fick använda oss av i filmskapandet. Apparna har vart roliga att prova på och det känns väldigt bra att ha kunskap om dessa appar när jag kommer ut i yrkeslivet. Jag känner att spela in filmer i stop motion är något jag gärna kommer introducera i min framtida klass.

Det var roligt och lärorikt att spela in filmerna men det var pilligt och krävande så det krävs tålamod. Därför tänker jag att det är viktigt när jag ska använda detta i min klass att eleverna inte har tidspress när de ska spela in filmerna då det kan bidra till dålig stämning och sämre tålamod.

Bilduppgift:
En bilduppgift som jag skulle göra i mitt klassrum med temat ”Hållbar utveckling” är att eleverna får skapa ”Skrot teater”.

Eleverna får i uppdrag att ta med sig återvinnings material hemifrån tex. en schampoflaska, tom juicekartong eller glasburk. De ska skapa teaterdockor utav återvinnings materialet. Eleverna får själva bestämma vad teaterdockan ska föreställa och välja fritt hur de väljer att ska skapa den. Tillsammans skapar vi sedan en dockteater scen av återvunnen kartong och eleverna delas in i grupper för att skapa en pjäs med sina handgjorda karaktärer.

Eleverna får sedan spela in sina pjäser en grupp i taget på scenen med iMovie.

Lektionen efter de har spelat in sina pjäser har vi filmpremiär!

Efter premiären får eleverna dela med sig om sina tankar runt varför de tror att vi använde återvinningsmaterial som teaterdockor istället för att köpa riktiga teaterdockor. Vilka fördelar det finns med att använda återvinningsmaterial. Även om att skillnaderna i pris jämfört med nya teaterdockor vilket leder oss till att alla barn inte har råd med nya dockor så därför kan skapande från återvinningsmaterial bidra till hållbar utveckling både för ban och för miljön.

Genom denna uppgift får eleverna möjlighet att delta aktivt i arbetet för hållbar utveckling, de får en förståelse för hållbar utveckling både på ett naturvetenskapligt plan och på ett ekonomiskt plan. Som Björneloo säger ”Miljöundervisning är inte bara naturvetenskap utan måste innehålla element från ekonomi, kultur, historia, politik osv.” (Björneloo, 2011, sid. 44)

BOM bild 9A- Sol och måne i varma och kalla färger

Länk: http://arteascuola.com/2015/04/sun-and-moon-in-warm-and-cool-colors/

Tidsomfattning: Tre 45-minuters lektioner.

Årskurs: 3.

Mål:
-Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund (Lgr11, sid. 29).
-Teckning, måleri, modellering och konstruktion (Lgr11, sid.29).

Konkretiserade mål:
-Veta vilka som är varma färger och vilka som är kalla färger i färgcirkeln.
-Använda sig av olika färger och metoder för att få liv i sin bild (blyertspenna, akrylfärg, färgpennor och turspenna).

Undervisning:
Lektion 1: Visa och diskutera färgcirkeln, visa vilka färger som är varma och vilka som är kalla. Eleverna får blanda färgerna för att skapa en färgcirkel utifrån en mall. Denna färgcirkel ska eleverna sedan använda sig av i uppgiften.

Lektion 2: Vi börjar lektionen med att presentera uppgiften och visa några exempel. Eleverna får varsitt vitt tjockt A4 papper. De ska börja med att skissa med blyertspenna en stor cirkel i mitten av pappret. Sedan ska de skissa ett sträck mitt på pappret, ena sidan ska vara en halv sol med varma färger och andra ska vara en halv måne med kalla färger. Efter det ska de skissa hur de vill ha bakgrunden, kanske randigt eller vågigt mönster eller enfärgat. Innan vi börjar måla ska eleverna även skissa ögon, mun och näsa på sin sol och måne. När de är klara med det får de börja måla med akrylfärg. Nu ska de använda sin färgcirkel för att se vilka färger de vill använda och vilka som är kalla och varma.

Lektion 3: Nu har akrylfärgen torkat och eleverna ska nu få dekorera bilden med mönster genom att använda färgpennor även nu med varma färger på ena sidan och kalla färger på andra. Sedan ska eleverna fylla i sina blyertsskissningar med turspenna för att skapa starkare konturer i bilden.

Bedömning:
Jag skulle bedöma huruvida barnen är aktiva och deltar i skapandet, använder de alla metoderna för att skapa sin bild? Jag skulle även bedöma hur de använder sig av de varma och kalla färgerna.

Genomförbarhet:
Jag anser att det här är genomförbart med en helklass så länge introduktionen har vart tydlig och alla eleverna har medverkat vid alla tre tillfällen. Har någon missat en lektion får jag instruera den eleven enskilt så resten av klassen kan fortsätta med sitt.

Tillämpning:
Eleverna visar sina kunskaper om färgcirkeln genom att genomföra detta. Eftersom ett av de konkreta målen var kunskap om de varma och kalla färgerna i färgcirkeln så har de uppnått målet om de har färdigställt sin bild. Alla elever har möjlighet att genomföra detta eftersom de får själva bestämma hur avancerad de vill göra sin bild.

Källor: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket. Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575

BOM Musik 9- Länksamling

http://www.lektion.se/ – en bra hemsida att söka på för olika lektions idéer.

https://musikenikroppen.wordpress.com/ – en musiklärarens blogg, bra för inspiration

http://www.kidswithintegrity.com/s-nger-r-d-gul-vit-svart – bra hemsida med fokus på jämställdhet och likabehandling genom musik

https://www.spotify.com/se/ – där kan man hitta de flesta av världens låtar

Appar:

”Garageband” – kul app att träna på att skapa musik

”Tiny Piano” – kan vara bra att ha om man inte har små keyboards till alla elever, som ett keyboard på Ipaden

https://www.youtube.com/ – även här kan man hitta de flesta av världens låtar samt lära sig rörelser eller liknande. Även bra att visa när man ska lära sig ackord t.ex: