Utematte

Våran klass tillsammans med vår lärare Anna Kahlbom hade för några veckor sedan ”utematte”. Vi fick pröva på att leka olika matematiklekar och fick massa tips och idéer av Anna. Utematte är ett roligt sätt att byta ut klassrumsmiljön för något nytt, vilket kan få eleverna att bli mer engagerade i matematikundervisningen.

Jag har tagit bilder på alla de olika lekarna och har skrivit en kort förklaring efter bilden.

bild 1

Lägg naturmaterial i handen bakom ryggen. Mingla runt och beskriv, med så många olika begrepp som möjligt, det du själv har i handen och försök hitta dina kompisar som har samma naturmaterial. Gruppindelning.
Tränar: Identifiera likheter och olikheter, grundläggande begrepp, taktila sinnet
Material: Naturföremål

Samla par i äggkartong Äggkartonger är bra för många typer av övningar där man samlar saker från naturen. Eleverna kan få olika uppdrag som handlar om- idet här fallet att bilda par- eller antal, hälften/dubbelt, bråk osv.
Tränar: Ett-till-ett principen, urskilja likheter och olikheter, föra och följa matematiska resonemang.
Material: Äggkartonger

24-leken Rolig övning med ett litet tävlingsmoment, där eleverna dessutom får röra på sig så att de håller sig varma. Anpassa uppdragskorten efter det område ni arbetar med i matematiken just nu. Samarbetsövning.
Tränar: Subitzering, addition, samarbete, valfritt matematiskt område.
Material: Kort, tärningar 7 st. vita dukar

Geometriuppdrag med tärningar Varje grupp får en lapp där det står 6 olika uppdrag. Till övningen hör två olika tärningar. Varje grupp slår båda tärningarna samtidigt, sedan läser de på lappen vad de ska göra. Om de t ex får en 2:a och en kvadrat, ska de forma den figuren med naturmaterial. Till övningen kan grupperna ha en tabell som de fyller i för att hålla redan på vilka övningar de gjort.
Tränar: Geometriska former
Material: Uppdrag med protokoll( finns färdiga att kopiera i Lära in matematik ute 2), 2 tärningar/grupp varav den ena tärningen i paret ska ha 6 olika geometriska former på sig

Samla färger Korten finns i boken Leka och Lära matematik ute i förskolan. Naturen är full av färger och nyanser, det gäller bara att skärpa sina sinnen för att se dem. Eleverna får ett antal färgkort och får i uppdrag att samla ett föremål från naturen till varje färg – att bilda par. När de hittat sina färger får de i uppdrag att sortera färgerna på ett sätt de tycker passar. De andra eleverna kan gissa varandras kriterier för sorteringen.
Tränar: Sortering, seriering (att ordna något i en speciell logisk följd), färger/nyanser, ett-till-ett principen (parbildning).
Material: Färgkort, vita vaxdukar

bild 12

Tallinjen på en vaxduk Tallinjen anpassas efter barngruppen, vi använde en tallinje mellan 1-12. Slå två tärningar –addera talen som tärningarna visar, hämta så många naturföremål som summan blir.  Lägg summan på tallinjen.
Tränar: Subitizering (Spontan antalsuppfattning, att man ser att fem prickar på tärningen är 5 utan att räkna), talens relationer till varandra (närmast före, närmast efter osv), koppla antal till talsymbolen, abstraktionsprincipen (t ex 1 ko+1sten+1bil+1träd=4 precis som 4 kottar också är 4)
Material: 2 tärningar/grupp, 1 vaxdukstallinje/grupp

Annonser